Velkommen til Foreningen Personvern i Norge

Bli medlem i PIN !

Foreningen Personvern i Norge (PIN) er en partipolitisk uavhenging forening som tar sikte på å være et kompetansesenter og opplysningsorgan rettet mot emner som berører personvernet, såvel som tekniske, juridiske og etiske sider. PIN gir rådgivning, samt tar del i samfunnsdebatten som berører personvernet.

For å bli medlem, meld deg på mailinglisten pin-medlemmer@. Der er det liten aktivet, så for å bli med på arbeidet bør du delta på mailinglisten pin-diskusjon@.

2 stk. mailinglister er opprettet

Meld deg på mailinglistene og annonser din intensjon hvis du ønsker å hjelpe til.

  • ''pin-medlemmer@'' (for å holde rede på hvem som er medlem).

  • ''pin-diskusjon@'' (denne er åpen for alle). n ''pin-medlemmer'' fungerer som et medlemsregister, og det er på ''pin-diskusjon'' at annonseringer og debatter vil foregå. Dersom du kun følger med på ''pin-medlemmer'', går du altså glipp av mye.

Det arbeides nå videre med å:

  • Samle medlemmer for å få kritisk masse og mange nok som vil være aktive
  • Gjennomføre generalforsamling
  • Velge nytt styre
  • Få på plass et medlemsregister (vi bruker mailinglisten pin-medlemmer@personvern)

Initiativtagere for den videre driften er Petter Reinholdtsen og Jonny Birkelund.