her vil PIN legge ut informasjon som kan være nyttig for journalister i deres virke: