Hvor er overvåkningskameraene

I Norge fører datatilsynet et register over kameraovervåkningen, og det er krav om å registrere overvåkning på offentlig sted i dette registeret. Innsyn i dette registeret er tilgjengelig på web. Problemet er bare at dette registeret ikke kan brukes til annet enn å lage statistikk. Det kan ikke brukes til å sjekke om et gitt kamera er korrekt registrert, da datatilsynets register ikke inneholder informasjon om plassering av kamera. Det kan heller ikke brukes til å få oversikt over hvor det befinner seg overvåkningskamera, av samme grunn.

For å få oversikt over slike kamera må en bruke andre kilder. Som et prosjekt for å skaffe en slik oversikt, har personvernforeningen tatt i bruk OpenStreetmap.org til å lagre plassering av overvåkningskamera, og laget et spesialkart som viser fram plasseringen. Et alternativt kart over alle overvåkningskamera er laget av noen i Tyskland. En inspirasjonskilde er et tilsvarende prosjekt fra New York.

For å oppdatere kartet, legg inn informasjon om plassering av et kamera i OpenStreetmap.org, ved å bruke man_made=surveillance.

Ekstra informasjon legges inn med andre tagger. Det er ikke avgjort hvilke som er mest egnet, men her er et forslag:

<node lat="59.9435866" lon="10.7208241">
<tag k="man_made" v="surveillance"/>
<tag k="operator" v="Camera Operator/Owner"/>
<tag k="ref" v="http://hetti.datatilsynet.no/melding/report_view.pl?id=34954"
<tag k="note" v="wireless PAL 2410 MHz"/>
</node>

Fotobokser (automatisk trafikkkontroll) bør i tillegg tagges med "highway=speed_camera" og "maxspeed=80" hvis fartsgrensen på stedet er 80 km/t.

Kartet oppdateres foreløbig manuelt ved a hente ned Norge i XML-format fra en daglig oppdatert dump, og så kjøre et hjemmelaget script for å hente ut overvåkningskameraene og tilrettelegge for OpenLayers-fremvisning.

Se forøvrig annonseringen fra epostlisten.

Her er en liten guide for å bruke JOSM til å legge inn kamera på kartet.

Først, finn en plass der det antakeligvis er kameraovervåkning, som her:

http://i114.photobucket.com/albums/n256/stoffix/JOSM%20kamera%20guide/1-1.png

Deretter, se etter om det faktisk er kameraovervåkning tilstede:

http://i114.photobucket.com/albums/n256/stoffix/JOSM%20kamera%20guide/2-1.png

JOSM Forutsetter en konto hos www.openstreetmaps.org for å laste opp endringer.

Last ned josm-tested fra http://josm.openstreetmap.de/ eventuellt en windows/OS X installasjonsfil.

Start JOSM, trykk på F12. Trykk på jordkloden for tilkoblingsinnstillingene.

http://i114.photobucket.com/albums/n256/stoffix/JOSM%20kamera%20guide/3.png

Her må du skrive inn brukernavn og passord. Jeg velger å bruke OAuth. Trykk på "Use OAuth" etterfulgt av "Authorize now" knappen.

http://i114.photobucket.com/albums/n256/stoffix/JOSM%20kamera%20guide/4.png

Følg instruksjonene, og trykk på "Authorize now". Følg instruksjonene videre, og trykk på "Accept access token".

Du skal nå være klar til å kunne lage kart. (evt. plassere kamera på kartet.)

Trykk på knappen for å laste ned kart for å tegne på:

http://i114.photobucket.com/albums/n256/stoffix/JOSM%20kamera%20guide/5.png

Finn frem området der kameraet er:

http://i114.photobucket.com/albums/n256/stoffix/JOSM%20kamera%20guide/6.png

Du flytter kartet ved å "dra med høyreknappen", og du velger utsnitt ved å "dra med venstreknappen". Trykk så på knappen for å laste ned kartet.

Du skal nå ha et kartutsnitt foran deg:

http://i114.photobucket.com/albums/n256/stoffix/JOSM%20kamera%20guide/7.png

Også her flytter du kartet ved å "dra med høyreknappen". Zoome inn og ut kan man gjøre ved å flytte på markøren oppe til venstre, eller ved å bruke rullehjulet på musa.

Finn frem (i mitt eksempel) butikken, og klikk på den en gang for å merke den. (Den får en rød ring rundt seg.)

Trykk deretter på "presets" helt øverst, og bla deg frem til kameraovervåkning. Presets -> Man-Made -> Man-Made -> Surveillance

http://i114.photobucket.com/albums/n256/stoffix/JOSM%20kamera%20guide/8.png

Velg kameratype, og trykk på tilføy.

http://i114.photobucket.com/albums/n256/stoffix/JOSM%20kamera%20guide/9.png

Trykk på last opp knappen for å laste endringene dine opp til tjeneren.

http://i114.photobucket.com/albums/n256/stoffix/JOSM%20kamera%20guide/10.png

Skriv en liten beskrivelse av endringen, og trykk på last opp endringer.

http://i114.photobucket.com/albums/n256/stoffix/JOSM%20kamera%20guide/11.png

Ferdig! :)