Registrering og oppbevaring av personlig informasjon

Kort (begynnelse på en) opplisting av områder der registrering kan komme i konflikt med personvern.

{| class="wikitable" border="1" cellpadding="1" |+ '''I dag''' ! Hva !! Beskrivelse !! Referanser |- | Datalagringsdirektivet || Omstridt EU/EØS-direktiv som pålegger telefoni- og internettjenesteleverandører (?ISP) plikt til å loggføre metainformasjon (fra hvem, til hvem, når, hvor, hvor lenge, osv) om hver enkelt abonnents kommunikasjonbruk, for siden å potensielt tilgjengeliggjøre informasjonen til bruk i politietterforskning. || - |-

Autopass Bilpasseringer i bomstasjoner registreres. -
?Kortbruk Bruk av elektroniske kort. -
-
Kameraovervåkning Vi filmes når vi beveger oss på offentlige steder, benytter offentlig transport eller når vi jobber. -
-
?Nedlasting Informasjon om personers bruk av internett er brukt i saker knyttet til nedlasting av opphavsrettsbeskyttede verk. -
}

{| class="wikitable" border="1" |+ '''Forslag til fremtidig registrering''' ! Hva !! Beskrivelse !! Referanser |- | ?Taxfree || Registrering skal hindre flere kjøp på samme kvote || [http://www.aftenposten.no/reise/nyheter/article2245427.ece "Begrenser taxfree-kjøp" (Aftenposten 09.02.08)] |- | ?Betalingsmidler || Det har blitt tatt til ordre for begrensning av bruk av kontanter som betalingsmidler || - |}